AUDYT IT

Audyt IT

To niezależna całościowa ocena systemu informatycznego pod względem zgodności z określonymi standardami bezpieczeństwa. W przypadku wykrytych nieprawidłowości szybka diagnoza pozwala na wskazanie i wprowadzenie koniecznych zmian w danym obszarze, tak  by w pełni usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze systemów. Rejestr czynności jest zatem niezbędny dla poprawnej wydajności przeprowadzonych działań w firmie.

Jak to działa?

Audyt przeprowadzany jest wg zasad i metodyki wg procedur, zapewniając Państwu w ten sposób właściwą organizację oraz jednolitą praktykę prowadzenia i dokumentowania prac Audytowych. Audyt wewnętrzny, zgodnie z art. 272 ustawy o finansach publicznych, jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Bezpieczeństwo informacji

Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemie informatycznym, tj. zabezpieczenie przed wyciekiem. Kiedy dane przestają być poufne, tym samym przestają być bezpieczne. Nasilenie działań przestępczych skierowanych na kradzież i nielegalne wykorzystanie informacji w sieciach telekomunikacyjnych systematycznie wzrasta. Kary za wyciek danych osobowych z firmy są bardzo wysokie.

Jak się przed tym uchronić?

Należy usunąć wszystkie słabości i podatności systemu na atak niepożądany. Wprowadzić:

  • Politykę bezpieczeństwa
  • Procedury postępowania
  • Plan ciągłości działania w sytuacjach, gdy bezpieczeństwo zostało naruszone

To wszystko zapewniamy!